Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh
0901765742
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 2
0944024040
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 3
0986410904
Thống kê truy cập

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON
 

Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên mầm non

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ


PHÁT TRIỂN  CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔI

 
CHỦ ĐỀ :TRƯỜNG MẦM NON
 
   phiếu đánh giá giáo viên mầm non phiếu đánh giá giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp phiếu đánh giá xếp loại giáo viên mầm non cô giáo mầm non bị chồng đánh cô giáo mầm non đánh trẻ giáo an mầm non mới bài hát cô giáo mầm non thơ về cô giáo mầm non bài hát tâm tình cô giáo mầm non
 
Trường: MN Đạ
Tông.     Lớp: Lá 1
    Họ và tên trẻ:………………………………………….Ngày
sinh:…../…./2009
    Thời gian theo
dõi, đánh giá: Từ 01/09 đến 19/09/2014.
    Người theo dõi,
đánh giá: Trần Thị Phượng – Nguyễn Thị Luyến
TT
Mục tiêu
Mục tiêu
KẾT QUẢ
Đạt
Không đạt
LĨNH
VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
       Chuẩn 1: Trẻ có thể kiểm soát và phối
hợp vận động các nhóm cơ lớn
01
Bật xa tối thiểu 50cm(cs 1)
   
        Chuẩn 2:Trẻ có thể kiểm soát và phối
hợp vận động các nhóm cơ nhỏ
02
Tô màu kín không chờm ra ngoài đường
viền các hình vẽ(cs 06)
   
        Chuẩn 5:Trẻ có hiểu biết thực hành vệ
sinh cá nhân và dinh dưỡng
03
Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi
ăn,sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn(cs 15)
   
LĨNH
VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI
         Chuẩn 10: Trẻ có mối quan hệ tích
cực với bạn bè và người lớn.
04
Dễ hòa đồng
với bạn bè trong nhóm chơi.(cs 42)
   
05
Thích chia sẻ
cảm xúc ,kinh nghiệm đồ dùng,đồ chơi với những người gần gũi( cs 44)
   
          Chuẩn 11: Thể hiện sự hợp tác với
bạn bè và mọi người xung quanh.
06
Thể hiện sự
thân thiện, đoàn kết với bạn bè.(cs 50)
   
LĨNH
VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
              Chuẩn 14: Trẻ nghe hiểu lời nói
07
Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ
dẫn liên quan đến 2-3 hành động (cs 62)
   
08
Nghe hiểu nội dung câu chuyện ,thơ
đồng dao ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ(cs 64)
   
LĨNH
VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
              Chuẩn 21: Trẻ thể hiện một số
hiểu biết về môi trường xã hội
09
Phân loại
được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng (cs 96)
   
            Chuẩn 22.trẻ thể hiện một số hiểu
biết về âm nhạc và tạo hình
10
Hát đúng
giai điệu bài hát trẻ em.(cs 100)
   
11
Nhận ra giai
điệu (vui,êm dịu,buồn)của bài hát hoặc bản nhạc(cs 99)
   
12
Thể hiện cảm
xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (101)
   
 
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ
PHÁT TRIỂN  CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔI
CHỦ ĐỀ :TRƯỜNG MẦM NON
    Trường: MN Đạ
Tông.     Lớp: Lá 1
    Họ và tên trẻ:………………………………………….Ngày
sinh:…../…./2009
    Thời gian theo
dõi, đánh giá: Từ 01/09 đến 19/09/2014.
    Người theo dõi,
đánh giá: Trần Thị Phượng – Nguyễn Thị Luyến
TT
Mục tiêu
Mục tiêu
KẾT QUẢ
Đạt
Không đạt
LĨNH
VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
       Chuẩn 1: Trẻ có thể kiểm soát và phối
hợp vận động các nhóm cơ lớn
01
Bật xa tối thiểu 50cm(cs 1)
   
        Chuẩn 2:Trẻ có thể kiểm soát và phối
hợp vận động các nhóm cơ nhỏ
02
Tô màu kín không chờm ra ngoài đường
viền các hình vẽ(cs 06)
   
        Chuẩn 5:Trẻ có hiểu biết thực hành vệ
sinh cá nhân và dinh dưỡng
03
Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn,sau
khi đi vệ sinh và khi tay bẩn(cs 15)
   
LĨNH
VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI
         Chuẩn 10: Trẻ có mối quan hệ tích
cực với bạn bè và người lớn.
04
Dễ hòa đồng
với bạn bè trong nhóm chơi.(cs 42)
   
05
Thích chia sẻ
cảm xúc ,kinh nghiệm đồ dùng,đồ chơi với những người gần gũi( cs 44)
   
          Chuẩn 11: Thể hiện sự hợp tác với
bạn bè và mọi người xung quanh.
06
Thể hiện sự
thân thiện, đoàn kết với bạn bè.(cs 50)
   
LĨNH
VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
              Chuẩn 14: Trẻ nghe hiểu lời nói
07
Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ
dẫn liên quan đến 2-3 hành động (cs 62)
   
08
Nghe hiểu nội dung câu chuyện ,thơ
đồng dao ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ(cs 64)
   
LĨNH
VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
              Chuẩn 21: Trẻ thể hiện một số
hiểu biết về môi trường xã hội
09
Phân loại
được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng (cs 96)
   
            Chuẩn 22.trẻ thể hiện một số hiểu
biết về âm nhạc và tạo hình
10
Hát đúng
giai điệu bài hát trẻ em.(cs 100)
   
11
Nhận ra giai
điệu (vui,êm dịu,buồn)của bài hát hoặc bản nhạc(cs 99)
   
12
Thể hiện cảm
xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (101)
   
 

phiếu đánh giá giáo viên mầm non phiếu đánh giá giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp phiếu đánh giá xếp loại giáo viên mầm non cô giáo mầm non bị chồng đánh cô giáo mầm non đánh trẻ giáo an mầm non mới bài hát cô giáo mầm non thơ về cô giáo mầm non bài hát tâm tình cô giáo mầm non

Gửi phản hồi

 

icon-phone

Hottline : 0901 765 742

hình mẫu
quảng cáo phải 1
^ Về đầu trang